Ja, ik wil graag de Bibliotheek Veldhoven steunen!

Velden met een * zijn verplicht.

Bedrag waarmee je de Bibliotheek Veldhoven wilt steunenVerplicht

Vul hier het gewenste bedrag in

BijdrageVerplicht

Eenmalige bijdrage
Maak het hierboven aangevinkte of ingevulde bedrag over op NL48 RABO 0138 500 738 t.n.v. Stichting Openbare Bibliotheek Veldhoven en vermeld als betalingskenmerk ‘Gift de Bibliotheek Veldhoven’ + jouw voor- en achternaam + eventueel bibliotheekpasnummer. Je kunt het bedrag ook voldoen aan de informatiebalie in de Bibliotheek.

Jaarlijkse bijdrage
Geef hieronder toestemming voor machtiging en vul jouw bankrekeningnummer en de tenaamstelling van de rekening in.

Machtiging

Belastingaftrek
De Bibliotheek Veldhoven heeft een Culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Dat betekent dat je een schenking of een erfenis onder voorwaarden kunt aftrekken van de belasting. Hiervoor heb je het fiscaal nummer (RSIN) nummer nodig en het transactienummer.
Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de bibliotheek is: 002650861.
Het transactienummer is het bibliotheekpasnummer (begint met 20393...).
Meer informatie

Wijzigen of stopzetten
Je kunt je bijdrage ieder gewenst moment stopzetten of wijzigen door contact op te nemen met de Bibliotheek via tel: 040-2532901, e-mail: info@bibliotheekveldhoven.nl of geef het door in de bieb.