Privacyverklaring

De Bibliotheek Veldhoven werkt met persoonsgegevens om haar producten en diensten te kunnen aanbieden en uitvoeren. Wij verwerken jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe we dit doen leggen we hieronder uit.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de Bibliotheek Veldhoven verwerkt zijn:

• voor- en achternaam
• geslacht 
• geboortedatum
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
• betalings- en boete-informatie
• bankrekeningnummer (na toestemming, voor automatische incasso)
• overzicht leenhistorie (na toestemming)

Foto en film

Tijdens activiteiten van de Bibliotheek Veldhoven kunnen foto’s en/of filmopnamen worden gemaakt. Dit beeldmateriaal wordt mogelijk gepubliceerd op de website en/of social media pagina’s van de Bibliotheek Veldhoven en/of gebruikt bij de vervaardiging van drukwerk ter promotie van de activiteiten van de Bibliotheek Veldhoven. Het maken van foto’s of filmpjes wordt voorafgaand aan de activiteit aangekondigd door een bibliotheekmedewerker. Je kunt hiervoor ter plekke bezwaar maken. Ook achteraf kun je ons verzoeken om beeldmateriaal van jezelf en/of van jouw gezinsleden te verwijderen of niet (meer) te gebruiken.

Toestemming

De Bibliotheek Veldhoven verwerkt persoonsgegevens enkel met toestemming van het betrokken lid. Als het lid jonger is dan 16 enkel met toestemming van een ouder of voogd.

Doelen

De Bibliotheek Veldhoven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, lid te worden en je persoonlijke gegevens te wijzigen om goederen en diensten bij je af te leveren
  • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • contact met je op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • het afhandelen van jouw betaling
  • verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere relevante informatie

Rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens:

• in te zien
• te corrigeren
• te laten verwijderen (recht op vergetelheid)
• te beperken
• te verplaatsen

Je kunt jouw persoonsgegevens inzien en corrigeren na het inloggen op Mijn Bibliotheek.
Opdracht tot het laten verwijderen, beperken of verplaatsen van uw gegevens kun je geven via info@bibliotheekveldhoven.nl.

Bewaartermijn

De Bibliotheek Veldhoven zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verzameld. Aan het einde van de bewaartermijn worden jouw gegevens gewist.

Delen persoonsgegevens

De Bibliotheek Veldhoven zal jouw persoonsgegevens uitsluitend met derden delen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken sluit de Bibliotheek Veldhoven verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. De Bibliotheek Veldhoven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websitebezoek

De Bibliotheek Veldhoven gebruikt cookies als een technische functionaliteit om te zorgen dat de website naar behoren werkt. Voor het verzamelen van statistische gegevens over het bezoek van de website gebruikt de Bibliotheek Veldhoven Google Analytics. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

Gebruik van online Bibliotheek (e-books)

Heb jij je via je Bibliotheeklidmaatschap bij de online Bibliotheek geregistreerd voor het lenen van e-books, dan geeft de Koninklijke Bibliotheek dat aan ons door en wij zetten dat in onze lidmaatschapsadministratie. We doen dat omdat de vergoeding voor het lenen van e-books is inbegrepen bij de lidmaatschapsvergoeding die je betaalt aan ons. Wij kunnen je dan beter van dienst zijn, bijvoorbeeld bij vragen over je lidmaatschap. Ook kunnen we je informeren over nieuwe tarieven voor abonnementen met e-books en specifieke evenementen rondom e-books. Ook hoeven bepaalde promotiecampagnes niet aan je gestuurd te worden omdat je al gebruik maakt van e-books.

Contactgegevens voor verwijderen, beperken of verplaatsen van persoonsgegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te beperken, verwijderen en verplaatsen. Je kunt een opdracht daartoe sturen naar info@bibliotheekveldhoven.nl. Om er zeker van te zijn dat de opdracht door jou is gedaan verzoeken wij u een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van jouw privacy kun je op de kopie het burgerservicenummer (BSN) en de pasfoto zwart maken.
De Bibliotheek Veldhoven zal zo vlug mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op jouw verzoek reageren.

Meer informatie over wet- en regelgeving en uitgebreide privacyverklaring

Privacybeleid de Bibliotheek Veldhoven