ANBI-status

De Bibliotheek Veldhoven heeft een Culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Dat betekent dat je een schenking of een erfenis onder voorwaarden kunt aftrekken van de belasting.

Donateur worden?

Uiteraard kan iedereen een financiële bijdrage leveren aan de Bibliotheek Veldhoven, daar zijn we ontzettend blij mee! Iedereen met een hart voor de bieb kan de Bibliotheek Veldhoven steunen. Omdat je lid bent, lid bent geweest of omdat je het gewoon belangrijk vindt dat de bieb in Veldhoven er is! Je kunt de Bibliotheek steunen door een vrijwillige bijdrage van elk gewenst bedrag, eenmalig of jaarlijks.

Vul hiervoor het formulier in. Je kunt de vrijwillige bijdrage ook voldoen aan de informatiebalie van de Bibliotheek.

Contactgegevens

de Bibliotheek Veldhoven
Meiveld 2
5501 KA Veldhoven
Tel: 040-253 29 01
E-mail: info@bibliotheekveldhoven.nl
Fiscaal nummer/RSIN 26.50.861

Directie en Raad van Toezicht

Directie

 • Mevrouw D. Prinsen (directeur)
 • Mevrouw L. Verheijen (adjunct)

Raad van Toezicht

 • Mevrouw P. Janssen-Peters (voorzitter)
 • Mevrouw D. Dielissen-Breukers (secretaris)
 • De heer J. Perdeck
 • De heer F. Camps
 • De heer R. Huybregts

De Raad van Toezicht voert haar taken onbezoldigd uit.
Medewerkers worden beloond volgens de CAO Openbare Bibliotheken.

Statutaire doelstelling van de stichting

 1. Het in de samenleving bevorderen van het vrije verkeer van informatie door deze ter beschikking te stellen aan de algehele bevolking zonder onderscheid van godsdienstige overtuiging, politieke gezindheid of sociale groepering en het verrichten van al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het werkgebied van de stichting omvat de gemeente Veldhoven.
  Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
 2. De stichting beoogt het algemeen nut.
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
 4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 • het oprichten, in stand houden en besturen van een openbare bibliotheek en te zorgen voor een doelmatige spreiding van het bibliotheekwerk;
 • het leggen van contacten met maatschappelijke, culturele en commerciële organisaties, die relevant zijn voor de uitbreiding en intensivering van de dienstverlening aan het publiek;
 • het samenwerken met andere bibliotheken en ondersteunende instellingen in een netwerkorganisatie;
 • het gebruiken van alle andere wettige middelen die tot de verwezenlijking van het doel kunnen leiden.

Missie

De Bibliotheek Veldhoven is er om mensen te helpen en te ondersteunen. We vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen ontwikkelen en mee moet kunnen doen in de maatschappij. Daarnaast zijn we er om te inspireren. We bieden mensen een schat aan perspectieven en ideeën, omdat we geloven dat dat ieders leven verrijkt. Wij geloven in de kracht van mensen. Mensen die elkaar helpen en ondersteunen, zichzelf ontwikkelen en elkaar inspireren. 

Onze typerende kenmerken:

Toegankelijk
Wij zijn er voor iedereen. Zaken als inkomen, afkomst en status zijn niet belangrijk. We zijn waardevrij, benaderbaar en laagdrempelig. We vinden het belangrijk dat mensen zich welkom voelen bij ons.

Sociaal
Wij geven om anderen en zijn geïnteresseerd in onze medemens die we willen toerusten om zijn/haar mogelijkheden en talenten te benutten. Samenwerken doen we graag. We zijn behulpzaam, betrouwbaar en belangeloos.

Persoonlijk
Wij vinden persoonlijk contact erg belangrijk. De sfeer in onze Bibliotheek is gemoedelijk en we hebben tijd en aandacht voor elkaar. We laten zien wie we zijn en leren ook onze bezoekers graag kennen zodat we ze beter kunnen helpen en ondersteunen.

Inspirerend
Wij zijn een inspiratiebron. Ons aanbod is veelzijdig en actueel. We bieden mensen een schat aan perspectieven en ideeën.

Visie

De Bibliotheek Veldhoven is er voor iedereen, met een focus op de jeugd en de Veldhovenaar in een kwetsbare positie.
We helpen, ondersteunen en inspireren inwoners en bezoekers van Veldhoven. Zo versterken we hun persoonlijke autonomie en die van de gemeenschap. Bij de jeugd en de Veldhovenaar in een kwetsbare positie valt in onze ogen de meeste ‘winst’ te behalen. Met andere woorden; zij kunnen onze ondersteuning, hulp en inspiratie het hardst gebruiken. Vandaar dat we hen extra aandacht geven. 

De Bibliotheek Veldhoven is een netwerkorganisatie, die midden in de Veldhovense samenleving opereert.
Alles wat we doen, kunnen en willen we niet alleen. Vandaar dat we proactief zijn in het aangaan van samenwerkingen. Met sociale, culturele, educatieve en gemeentelijke organisaties, maar ook met onze Bibliotheekgebruikers. We tonen ons graag een toegankelijke en inspirerende partner, die altijd de dialoog opzoekt. 

Meer informatie over belastingaftrek ANBI op website Belastingdienst